ข่าวนวัตกรรมการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาครอบครัวคนรุ่นใหม่ เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม - kachon.com

นวัตกรรมการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาครอบครัวคนรุ่นใหม่ เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม
สุขภาพ

photodune-2043745-college-student-s

ปัจจุบันปัญหาการมีบุตรยากและการคลอดก่อนกำหนด เป็นเรื่องหนักอกหนักใจของคู่สมรสยุคใหม่ที่ต้องการมีลูกน้อยไว้เติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ และเพื่อรองรับความต้องการและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท จึงได้เปิด ศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ดูแลทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤติตั้งแต่ 0-28 วัน ทั้งที่เกิดในโรงพยาบาลและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น พร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้า เพื่อให้โอกาสผู้ป่วยรายได้น้อยได้เข้าถึงการบริการ พร้อมอัพเดตเทคโนโลยี ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่รองรับปัญหาการมีบุตรยากของครอบครัวคนรุ่นใหม่

ผศ.นพ.ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา หัวหน้าศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ได้กล่าวว่า ศูนย์นี้รองรับเคสที่ส่งต่อมาจากศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของทางโรงพยาบาลเอง ที่มีโอกาสที่จะเกิดเด็กคลอดก่อนกำเนิด หรือเคสผิดปกติ ซึ่งการดูแลต้องเป็นทีมแพทย์ พยาบาลผู้ เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการตาย พร้อมกันนี้ผู้บริหารเครือบางปะกอก มีความเห็นว่า อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของ รพ.รัฐบาล ด้วยการนำศูนย์เข้าร่วมกับศูนย์ประกันสุขภาพแห่งชาติ รับเคสที่คลอดจาก รพ.เอกชนขนาดเล็กที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแล หรืออาจจะมี แต่คนไข้ไม่มีเงินมากพอ ก็รับมาดูแลต่อให้

ทารกคลอดก่อนกำหนด สามารถมีโรคแทรกซ้อนได้เยอะมาก เพราะอวัยวะทุกระบบยังไม่เหมือนเด็กคลอดปกติ อัตราการรอดของเด็กคลอดก่อนกำหนด ถ้าดูแลด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ อัตราการรอดและไม่ทุพพลภาพ ก็จะสูงกว่ากุมารทั่วๆไป แต่ก็ต้องขึ้นกับอายุครรภ์ของเด็กด้วย เช่น สถิติเด็กคลอดก่อนกำหนดที่ไม่มีความผิดปกติและไม่มีโรคแทรกซ้อน อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ โอกาสรอด 90% สำหรับสาเหตุของการคลอดก่อนกำเนิด มีหลายปัจจัย แต่ละคนอาจเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยไม่สามารถชี้ชัดได้ ทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนดทั่วโลกยังคงอยู่สูง

ส่วนศูนย์เวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ รศ.พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ หัวหน้าศุนย์ฯ กล่าวถึงภาวการณ์ของผู้มีบุตรยากว่า จากการสำรวจพบแค่ 5-10% ของประชากรไทย ซึ่งที่จริงน่าจะมีมากกว่านี้ แต่เป็นเพราะยังมีคนเข้าไม่ถึงการให้บริการทางการแพทย์ หรือบางคู่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มผู้มีบุตรยาก สาเหตุของการมีบุตรยากที่พบบ่อยมาจากอสุจิอ่อน และไข่ ปัจจุบันผู้หญิงแต่งงานอายุมากขึ้น การทำงานของรังไข่จะลดลง คุณภาพของไข่ก็จะแย่ลงไปด้วย แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของการมีบุตรยากได้มากขึ้น ศูนย์ฯเราได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีถึงขั้นการคัดยีน (Gene) หรือตรวจโครโมโซม เพื่อคัดกรองไม่ให้ ลูกเป็นดาวน์ซินโดรม หรือปัญญาอ่อนในอนาคต ทำให้สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์และลดการเกิดลูกที่เป็นโรคในคุณแม่ที่มีอายุมากได้ รวมทั้งยังดูแลสตรีที่มีโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่บางคนมีปัญหาเรื่องแท้งซ้ำซ้อน หรือลูกคนแรกคลอดแล้วเสียชีวิตจากโรคอะไรไม่รู้ ก็จะมีเทคนิคตรวจหาว่า พ่อแม่เป็นพาหะของโรคอะไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับลูกคนต่อไป สำหรับคู่สมรสที่อยากมีลูก ถ้าแต่งงานเกิน 1 ปีแล้วไม่มีบุตร ควรต้องเข้ามาปรึกษา บางคนปล่อยไป 3 ปี 5 ปี อายุที่มากขึ้น ยิ่งทำให้การกระตุ้นไข่ได้ยากขึ้น หรือมีบุตรยากขึ้น.