ข่าวทำไมจึงมีการฟ้องร้อง/ร้องเรียนแพทย์ มากขึ้นและจะแก้ไขได้อย่างไร (ตอนที่ 3) - kachon.com

ทำไมจึงมีการฟ้องร้อง/ร้องเรียนแพทย์ มากขึ้นและจะแก้ไขได้อย่างไร (ตอนที่ 3)
สุขภาพ

photodune-2043745-college-student-s

บทความนี้ ไม่ได้หมายความว่า แพทย์ต่อต้านการเข้าถึงการรักษา ได้อย่างเท่าเทียมของคนไทยทุกคน แต่อยู่ที่กลุ่มบุคคลที่บงการ จัดการ เอาหน้า และได้ประโยชน์ ขาดความเข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่สนใจ และสร้างความร้าวฉานขึ้นในประเทศ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษาสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กมธ.สนช. ตั้งใจจะเขียน เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนว่า “ความเสียหายที่เกิดจากการไปรับการรักษาจากแพทย์” นั้น มีสาเหตุมากมายหลายอย่าง

และหนึ่งในนั้นคือวิชาการแพทย์นั้น เป็นวิทยาศาสตร์แห่งการคาดคะเน และเป็นศิลปศาสตร์แห่งการ “ประเมินจากข้อมูลจำกัด เพื่อใช้ในการตัดสินใจ” โดยที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในมือ ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ทั้งหมด แต่หมอขณะเดียวกันก็จะต้องมีเวลาและมีสติ ในขณะที่ทำการ “ซ่อมแซมร่างกายผู้ป่วย”

เพื่อให้แพทย์สามารถ “คาดคะเน และตัดสินใจ” ได้ถูกต้อง การจะมีเวลาเพียงพอจนไม่ขาด “สติ” (ซึ่งเรียกว่าไม่ประมาทเลินเล่อ) ก็คือ แพทย์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจรักษาผู้ป่วยมากเกินไป มีเวลากับผู้ป่วยอย่างน้อยคนละมากกว่า 10-15 นาที นอกจากนี้แล้ว แพทย์ยังต้องการเวลาที่จะ “บอกเล่าทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติ” ว่าเขาป่วยเป็นอะไร หมอจะรักษาอย่างไร และผลการรักษาจะดีหรือไม่อย่างไร

นอกจากนั้น หมอยังต้องมีทีมงาน (บุคลากรทาง การแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ) ครบครัน มีงบประมาณเพียงพอให้มีอาคารสถานที่ เตียง เครื่องมือแพทย์ยาเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นในการ “ซ่อมแซมสุขภาพ” ครบถ้วน

และมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดการเองได้ มีรถพยาบาลส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์การแพทย์ที่มีเตียงรองรับเมื่อจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และแพทย์ยังต้องมี “สุขภาพดี” และมีความพร้อมของร่างกายจากการพักผ่อนเพียงพอ ไม่ต้องหักโหมทำงานติดต่อกันมากกว่า 24 ชั่วโมง มีผู้ป่วยให้รักษาไม่มากเกินไป จึงจะสามารถใช้ศาสตร์ ศิลป์และสติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สรุปแล้วบทความนี้ ได้อธิบายว่า กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสาเหตุหนึ่งของการ “จุดประกาย” ให้มีการฟ้องร้องแพทย์มากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับผลที่ไม่ต้องการ อาจผันมาเป็นการฟ้องร้อง เจ็บแค้น และจนถึง “เงินช่วยเหลือ”.......สาเหตุต่อมาที่จะทำให้การฟ้องแพทย์มากขึ้น เนื่องจากประชาชนคิดว่า แพทย์เป็น “ผู้กระทำผิด” ทั้งหมด ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ป่วย แต่ไม่ได้มองถึงข้อจำกัดต่างๆ.......

ผู้เขียนบทความนี้ พยายามที่จะอธิบายว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยส่วนมากแล้ว ไม่ได้เกิดจาก “การกระทำความผิดในการรักษาผู้ป่วย” แต่เกิดขึ้นได้จากการดำเนินการในการแพทย์ปัจจุบันที่มีข้อจำกัดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในการ “ซ่อมสุขภาพผู้ป่วย” ข้อจำกัดในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากการที่แพทย์ต้องใช้ทั้งการคาดคะเน และการ “ประเมินจากข้อมูลจำกัด เพื่อใช้ในการตัดสินใจ”

หมอดื้อ ขอเพิ่มเติมว่า การจะแก้ไขคือการต้องตีแผ่ความเป็นจริงเหล่านี้ให้ประชาชนเห็น และจัดการระบบ องค์กร ตัวบุคคล ซึ่งทำเสมือนหนึ่ง ตนเองเป็นพหูสูตร สร้างยุทธศาสตร์จากการอ่าน เอามายำ เรียกว่าเป็นกูรู การ “จัดการความรู้” (knowledge management) และยังโหมประโคมตัวเองว่าสามารถกำหนดให้การรักษาคนป่วย ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต และมีความผันผวน โดยกำหนดให้เป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกัน ปฏิบัติรักษาได้เหมือนกันหมด ไม่มีข้อบิดพลิ้ว มาด้วยอาการนี้ต้องทำแบบนี้ ใช้การตรวจเท่านี้ ด้วยยาอย่างนี้ ถ้าไม่สำเร็จ คือคนรักษาไม่ดี และยังป้ายความผิดพลาด ความเสียหาย ความไม่พร้อม การขาด แคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ การขาดงบ ว่าเป็นความผิดของโรง พยาบาลรัฐ ไม่รู้จักทอดกฐินหาเงินเรี่ยไรเอง คงอยากทำอยู่ แต่ดูคนไข้ให้ได้หมดแต่ละวันก็เก่งแล้ว

เพื่อให้การตัดสินใจ สรุป เรื่อง สปสช. เรื่องภาวะล้มละลาย ซึ่งเป็นเรื่องในวงจรเดียวกันกับเรื่องฟ้อง เรียนผู้ไม่เข้าใจ ผู้สร้างยุทธศาสตร์ สามารถเปลี่ยนการรักษาคนเหมือนซ่อมรถ เข้ามาดูคนไข้ รับผิดชอบเต็มเวลา ทั้งคนไข้นอก คนไข้ใน ถูกตามฉุกเฉิน อยู่เวร 2 สัปดาห์ก็พอ แล้วจะรู้ว่าการออกความเห็น การวางรูปแบบ โดยไม่ตระหนักสถานการณ์จริงน่าจะไม่ถูกต้อง และสุดเลวร้าย

ที่ต้องเรียนเช่นนี้ เพราะตัวเองยังดูคนไข้ ที่ รพ.จุฬา ซึ่งถือว่าสบาย เพราะมีเด็กๆช่วย เครื่องมือพร้อมขนาดนี้ ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไร ต้องวางแผนทุกๆครึ่งวัน แล้วที่ไปเยี่ยม รพ.ต่างจังหวัด มีคนไข้ล้น ออกมาทางเดิน หนักหมด อยากจะวิจารณ์ ให้ดูด้วยความรอบคอบ รักษาตามหลักวิชา พูด คงพูดได้ พูดง่าย

แต่โรคซับซ้อน มีหลายสิบคนหนัก คนไข้นอกเป็น 100 ตั้งแต่ท่าน รมต.ท่านประธาน ก.ม. นู่น นี่ ใช้ที่เห็นด้วยตา ลงไปคลุกจริงๆ การดูคนไข้แต่ละคน เราเจอแต่ความไม่แน่นอนตลอด เรื่องอย่างนี้ต้องลองมาดูคนไข้ด้วยกันจริงๆ คนไข้นอก ใน คนไข้ iCU ครับจะได้หมดปัญหา

ถ้าท่านเหล่านี้ทำได้ คนไข้รอด วินิจฉัยแม่นดังตาเห็นจัดการคนไข้หาย รอดได้หมด เป็น 100 ใช้งบอย่างประหยัด หมอทั้งประเทศใน รพ.รัฐ รวมทั้งตัวเอง น่าจะเลิกเป็นหมอ ให้ท่านๆลงมาดูเอง

ไม่ใช่ท้าครับ นัดวันมาได้ รู้แล้วนะครับ หมอดื้อคือใคร (คือ หมอในประเทศไทย 99% ไง) ขอ 2 สัปดาห์ มานะ.

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมจึงมีการฟ้องร้อง/ร้องเรียนแพทย์ มากขึ้นและจะแก้ไขได้อย่างไร (ตอนที่ 2)

ทำไมจึงมีการฟ้องร้อง/ ร้องเรียนแพทย์มากขึ้น และจะแก้ไขได้อย่างไร (ตอนที่ 1)


หมอดื้อ